امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
688
كدام نوعي از آبزيان حلال و كدام نوع از آنها حرام است؟
گوشت ماهياني كه فلس دار هستند و ميگو حلال و بقيه جانوران دريائي حرام گوشتند و نسبت به حيوانات حلال گوشت غير دريائي به ترجمه تحريرالوسيد ج 2، كتاب اطعمه اشربه مسائل 5 و 6 و 7 مراجعه فرمائيد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :