امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
764
در غذا خوردن چند چيز مكروه است؟‌
چند چيز در غذا خوردن مكروه است: 1ـ در حال سيري غذا خوردن 2- پرخوردن 3- نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن 4ـ خوردن غذاي داغ 5ـ بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چيز ديگر شدن 6ـ پاره كردن نان با كارد 7- گذاشتن نان زير ظرف غذا 8- پاك كردن گوشتي كه بر استخوان چسپيده به طوري كه چيزي در آن نماند. 9- پوست كندن ميوه 10- دور انداختن ميوه پيش از آنكه آن را بخوريد. (توضيح المسائل دوازده مرجع، ص 2637)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :