امروز:
يکشنبه 8 اسفند 1395
بازدید :
429
در آب آشاميدن چند چيز مستحب و مكروه است؟
در آشاميدن آب چند چيز مستحب است: 1- آب را به صورت مكيدن بياشامد. 2- در روز ايستاده آب بخورد. 3- پيش از آشاميدن آب بسم الله و بعد از آن الحمدالله بگويد. 4- به سه نفس آب بياشامد. 5- از روي ميل آب بياشامد. 9- بعد از آشاميدن آب حضرت اباعبدالله ـ عليه السّلام ـ و اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد. و در آشاميدن آب چند چيز مكروه است: 1- زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاي چرب. 2- در شب به حال ايستاده آب خوردن. 3- با دست چپ نوشيدن آب 4- از ظرف شكسته آب نوشيدن. (توضيح المسائل دوازده مرجع، ص2638-2639)
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :