امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
1794
تفسير راهنما
مؤلّف:
اكبر هاشمي رفسنجاني و جمعي از محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن (معاصر).
معرفي اجمالي كتاب:
اين تفسير كه در واقع كليد مفاهيم و معارف قرآني است، مطالب اوليه ي آن حاصل تحقيق و پژوهش آيت الله هاشمي رفسنجاني در دوران مبارزه و قبل از انقلاب در زندان مي باشد. در اين تفسير سعي شده است كه هر موضوع و مفهومي كه از آيات قرآن استفاده مي شود به صورت مستقل ذكر شود. از اين رو به تناسب هر آيه چندين موضوع از هر آيه ذكر مي شود. درتفسير حاضر آن دسته از رواياتي كه جنبه تفسيري دارند و ما را در فهم مقصود ياري مي كنند ذكر گرديده است. ارائه روشي نو به همراه بهره وري از آرا و نظرات مفسران بزرگ از ديگر ويژگي هاي تفسير حاضر است. ديگر آن كه در پايان هر آيه و سپس در پايان هر مجلد موضوعات و مفهوم هاي فرادست آمده، به صورت الفبايي ـ موضوعي تدوين گشته و در نمايه عنوان هاي اصلي و فرعي دسته بندي شده اند.
اين تفسير در 20 جلد حاصل تحقيق و كار جمعي عده اي از محققان و قرآن پژوهان مركز فرهنگ و معارف قرآني دفتر تبليغات اسلامي قم تحت نظر حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني مي باشد. روش كار بدين صورت است كه بعد از ذكر تركيب آيه و شأن نزول آن تفسير خلاصه و روان و برداشت هايي كه از آنها مي شود، ذكر شده است. اين تفسير ارزشمند در سال 1372 هـ .ش كتاب سال جمهوري اسلامي انتخاب شده است و براي آشنايي با قرآن و استفاده موضوعي از آن مفيد مي باشد.
وضعيت نشر:
اين تفسير در بيست جلد به زبان فارسي و به همت انتشارات بوستان كتاب دفتر تبليغات اسلامي به چاپ رسيده است.
همچنين کتاب فرهنگ قرآن از اين کتاب برداشت شده که تاکنون دو جلد آن به چاپ رسيده است.
حافظ فرزانه- مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :