امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
654
مشروحاً بيان كنيد چه چيزهايي مشمول خمس مي‌شود و نحوه محاسبه و پرداخت آن را شرح دهيد؟
منفعت كسب، گنج، غنيمت، مال حلال مخلوط به حرام، معدن، زميني كه كافر ذمي از مسلمان مي‌خرد، لؤلؤ و مرجان كه در غواصي دريا به دست مي‌آيد. براي روشن شدن مسأله به بحث احكام خمس توضيح المسائل مراجعه كنيد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م1751 )
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :