امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
545
در مورد خمس اموالي كه از قبل تعدادي كتاب و قطعه زميني كه جزء دارايي بنده بود و تا مدتي چند سال قبل از ازدواج از آنها استفاده نمي‌كردم و نيز جهيزيه همسرم آيا خمس دارد يا خير؟ (مقلد آقاي مكارم)
كتاب‌ها اگر مورد نياز باشد و لو يك سال خوانده نشود خمس ندارد و جهيزيه همسر هم در صورتي كه زائد بر شأن نباشد خمس نداد و اما خمس زمين مذكور را بايد بپردازد. (ر.ك توضيح المسائل آيت الله مكارم، م1497 و 1507).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :