امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
597
پولي را براي خريد ماشين، خانه و... كه در دراز مدت محقق مي‌شود و گاهي بيش از يك سال از اين پول مي‌گذرد و در بانك پس انداز مي‌شود و با توجه به اين كه اين پول مازاد احتياج ما نيست و واقعاً به آن نيازمنديم حال آيا به اين پول خمس تعلق مي‌گيرد؟ (مقلد آيت الله لنكراني)
اگر نياز به خريد ماشين و يا خانه مسكوني داشته باشيد و راهي به جز پس انداز تدريجي نداشته باشيد خمس به آن تعلق نمي‌گيرد. (ر.ك جامع المسائل آيت الله فاضل لنكراني، ج1، س679 و س703).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :