امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
600
شخصي مبلغ پانصد تومان در حالي كه مخلوط به حرام است را در بانك مي‌گذارد و بعد از آن چند صد هزار تومان به آن اضافه مي‌كند، وضعيت آن پولها چگونه مي‌شود آيا همه‌ي پول‌ها مخلوط به حرام است يا اينكه تنها همان پانصد تومان مخلوط به حرام است؟ (مقلد آيت الله فاضل)
خير ـ همه مخلوط به حرام نيست. ابتدا بايد خمس پانصد تومان مخلوط به حرام را بپردازد تا آن پول قابل تصرف شود و اين در صورتي است که مقدار حرام و صاحب آن را نشناسد، در نتيجه تصرف در همه آن پول بي‌اشكال مي‌شود.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :