امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
595
پدر من خمس نمي‌دهد اگر من بخواهم تعدادي مهمان دعوت كنم از پدرم مقداري پول خواهم گرفت حال بايد من ابتدا خمس اين مال دريافتي را پرداخت و سپس خرج كنم يا خير؟ (مقلد رهبري)
چون پولي را كه پدرتان مي‌دهد معلوم نيست خمس در آن باشد تصرف شما در آن اشكالي ندارد و تفحص و بررسي هم لازم نيست تا مطلب برايتان تعيين شود،‌ بلكه همين كه مشكوك باشيد بدون دادن خمس، در تصرف مجاز هستيد. زيرا ممكن است پولي را كه پدر به شما مي‌دهد از مواردي باشد كه هنوز سال آن سر نرسيده پس دادن خمس آن واجب نيست كه با وجود اين احتمال شما تكليفي نخواهيد داشت. (ر.ك: ترجمه اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري، چاپ وزيري، س929 و س930).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :