امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
540
اگر به واسطه‌ي گرفتاري نتوانم به حساب سال خود رسيدگي نمايم، آيا مي‌توانم آن را به سال آينده موكول كنم؟
شما حساب كنيد و چنانچه نتوانيد بپردازيد، با دستگردان به شما مهلت مي‌دهند.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :