امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
652
خانمي مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان حقوق دارد و زياد خيرات و مبرات مي‌نمايد آيا اينها خمس و زكات محسوب مي‌شود يا اذن مجتهد لازم است؟
پرداخت خيرات بابت خمس محسوب نمي‌شود مگر آنكه از مجتهد در اين خصوص اجازه گرفته باشد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، ص62، م1834).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :