امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
655
آيا كساني كه وضع مالي خوبي ندارند مي‌توانند به صورت دستگردان فطريه بپردازند كه فشار مالي كمتري متحمل گردند؟
اگر كسي فقير است و مخارج سال خود را ندارند و اجب نيست فطريه بپردازند و اما اگر به مقدار فطريه يك نفر بتواند بپردازد مستحب است زكات فطره را بدهد و نسبت به دستگردان آن به مسأله 2002 توضيح المسائل مراجعه فرمائيد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1992 و2002)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :