امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
564
اگر كسي در غروب شب عيد فطر به مهماني برود زكات فطره بر چه كسي واجب است؟ (مقلد امام خميني)
انسان بايد فطره‌ي كساني را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مي‌شوند بدهد؛ كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشد يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر. بنابراين زكات فطره كسي كه در غروب شب عيد فطر به مهماني مي‌رود در صورتي که نان خور او حساب شود و با رضايت صاحب خانه آمده باشد بر صاحب خانه واجب است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م1993 و1995)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :