امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
632
آفتاب چه چيزهايي را پاك مي‌كند؟ و چه شرايطي بايد حاكم باشد تا آنها را پاك كند؟
آفتاب، زمين و ساختمان و چيزهايي كه مانند درب و پنجره در ساختمان به كار برده شده، و همچنين ميخي را كه به ديوار كوبيده‌اند و جزء ساختمان حساب مي‌شود با شش شرط پاك مي‌كند:
1. آنكه چيز نجس به طوري تر باشد كه اگر چيز ديگر به آن برسد تر شود، پس اگر خشك باشد بايد به وسيله‌اي آن را تر كنند تا آفتاب خشك كند.
2. آنكه اگر عين نجاست در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب آن را برطرف كنند.
3. آنكه چيزي از تابيدن آفتاب جلوگيري نكند، پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند، آن چيز پاك نمي‌شود، ولي اگر ابر به قدري نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيري نكند اشكال ندارد.
4. آنكه آفتاب به تنهايي چيز نجس را خشك كند. پس اگر مثلاً چيز نجس به وسيله‌ي باد و آفتاب خشك شود، پاك نمي‌گردد، ولي اگر باد به قدري كم باشد كه نگويند به خشك شدن آن چيز نجس كمك كرده، اشكال ندارد.
5. آنكه آفتاب مقداري از بناء و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته، يك مرتبه خشك كند، پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روي آن را خشك كند، و دفعه‌ي ديگر زير آن را خشك كند، فقط روي آن پاك مي‌شود و زير آن نجس مي‌ماند.
6. آنكه ما بين روي زمين يا ساختمان كه آفتاب به آن مي‌تابد با داخل آن، هوا يا جسم پاك ديگري فاصله نباشد. (ر. ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م191)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :