امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
944
چهار نكته از اسيران ايران
در جنگ ايران و عراق كه در تاريخ 31 شهريور 1360 از ناحيه حاكمان مزدور و جبار عراق شروع شد ، عده اي در اين مدت به اسارت رژيم عراق در آمدند.
اين اسيران در اين مدت ، در اردوگاههاي پر از اختناق و وحشت عراق ، قهرماني ها و حماسه ها آفريدند از جمله :
1 - يكي از منحرفان ايراني (علي تهراني) از طرف رژيم به اردوگاه آورده شده ، تا براي اسيران بر ضد حكومت اسلامي صحبت كند، در ضمن گفتار، نام امام خميني (مدظله العالي) را مي برد، ناگهان صداي غرش سه صلوات پي درپي اسيران ايراني بلند مي شود.
2 - موج فارسي راديو عراق را براي اسيران مي گذارند، به مناسبتي به عنوان كوبيدن امام خميني (مدظله) فرازي از سخنراني امام را از زبان خود امام پخش مي كنند، اسيران تا صداي امام را مي شنوند، هجوم به راديو آورده و آن راديو را با شور و اشتياق مي بوسند.
3 - يكي از اسيران در سلول انفرادي خود مشغول نماز و دعا و مناجات مي گردد، مزدوران رژيم عراق ، در زندان ، براي اذيت كردن روحي آن جوان اسير، زن بدكاره اي را به سلول او مي فرستند، تا او را منحرف سازند، آن زن به گونه هاي مختلف خود را نشان مي دهد و طنازي مي كند، ولي آن اسير به نماز و دعا ادامه مي دهد، سرانجام آن زن ، متأثر شده و با حالتي پر اندوه از سلول بيرون مي آيد.
در حقيقت اين اسير، پيروي از امام موسي بن جعفر(ع) كرده.
4 - اسير ديگري در نامه مي نويسد: به پدر بزرگ (امام) بگوئيد: اگر جنگ بيست سال هم طول بكشد، ما صبر مي كنيم و باكي نيست.
داستانها و پندها, ج6/ مصطفي زماني وجداني
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :