امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
542
چرا خواهر و برادر رضاعي حرام است با يكديگر ازدواج كنند؟
اين دو، برادر و خواهر رضاعي (شيري) يكديگر مي شوند و احكام محرميت بر آنها مترتب است و با وجود اينكه محرم هستند ازدواج آنها مشمول مسئله حرمت ازدواج با محارم مي گردد. (ر.ك تحرير الوسيله، ج2، ص268 كتاب النكاح مسئله 7)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :