امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
2294
جايگاه امامت
1. مقام امامت
فرض الله ... الامانات نظاما للامة، و الطاعة تعظيما للامامة. (حكمت 252)
خداوند، امانت پيشوايي را براي نظام امت، و اطاعت را براي بزرگداشت مقام امامت واجب كرد.
2. گنج هاي خداوندي
فيهم كرائم القرآن الايمان، و هم كنوز الرحمن . ان نطقوا صدقوا، و ان صمتوا لم يسبقوا. (خطبه 154)
آيات كريمه قرآن در شان و منزلت اهل بيت عليه السلام نازل شده است و آن ها گنج هاي علوم خداوند رحمان هستند، اگر سخن بگويند راست اس و اگر سكوت كردند از آن ها سفت گرفته نشود.
3. همراه با ائمه
انظروا اهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم، و اتبعوا اثرهم، فلن يخرجوكم من هدي، و لن يعيدو كم في ردي، فان لبدوا فالبدوا و ان نهضوا فانضوا. و لا تسبقو هم فتضلوا، و لا تتاخروا عنهم فتهلكوا. (خطبه97)
به خاندان پيامبرتان بنگريد و همراه آنان باشيد به هر سمتي كه گام بر مي دارند، شما هم به همان سمت گام برداريد؛ زيرا آن ها هرگز شما را از راه راست خارج نمي كنند و به سستي باز نمي گردانند. پس اگر سكوت كردند شما هم سكوت كنيد و اگر قيام كردند شما هم قيام كنيد و از آن ها پيشي نگيريد كه گمراه خواهيد شد و از آنان عقب نمانيد كه هلاك خواهيد شد.
4. قياس امت با آل محمد - صلي الله عليه و آله و سلم -
لا يقاس بال محمد صلي الله عليه و آله من هذه الامة احد، و لا يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا: هم اساس الدين، و عماد اليقين. اليهم يفي ء الغالي، و بهم يلحق التالي و لهم خصائص حق الولايُة، و فيهم الوصية و الوراثة؛ الان اذ رجع الحق الي اهله و نقل الي منتقله! . (خطبه 2)
كسي كه از اين امت را با آل محمد صلي الله عليه و آله مقايسه نتوان كرد و كساني كه ريزه خوار نعمت آل محمدند، با آن ها برابر نخواهند بود، آنان اساس دينند و اركان يقين، غلو كننده به سوي آنان باز گردد و عقب مانده بايد به آنان ملحق شود. ويژگي هاي ولايت از آنان است و وصيت پيامبر صلي الله عليه و آله و وراثت او در ميان آنان است، هم اكنون حق به اهلش ‍ علي عليه السلام بازگشت و دوباره به جايي كه از آنجا منتقل شده بود باز گرديده است .
5. كوه هاي استوار دين
هم اهل البيت موضع سره، و لجا امره، و عيبةُ علمه، و موئل حكمه، و كهوف كتبه، و جبال دينه، بهم اقام انحنا ظهرة، و اذهب ارتعاد فرائصه. (خطبه 2)
آنان (خاندان نبوت) نگهدارنده اسرار خدا و ملجا و پناه دستورات اويند، آنان خزينه علم و مرجع احكام و پناهگاه كتاب ها و كوه هاي استوار دينند، به وسيله آنان خميدگي كمر دين راست و لرزش هاي اندام اسلام زايل مي گردد.
6. توصيف خاندان محمد - صلي الله عليه و آله و سلم -
عقلوا الدين عقل و عاية و رعايُة، لا عقل سماع و رواية. (خطبه 239)
خاندان محمد صلي الله عليه و آله دين را شناختند؛ شناختي توام با دانايي و عمل، نه آن كه فقط بشنوند و بازگو كنند.
7. دزد واقعي
في خطبة له يذكر فيها فضائل اهل البيت عليه السلام: نحن اشعار و الاصحاب، و الخزنُة و الابواب؛ و لا تؤ تي البيوت الا من ابوابها، فمن اتاها من غير ابوابها سمي سارقاً. (خطبه 154)
در خطبه اي پيرامون فضايل اهل بيت عليه السلام مي فرمايد: ماييم خاصان و اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله و خزانه داران و درها. به هر خانه اي جز از در آن نشايد وارد شد و هر كه جز از آن درها وارد گردد دزد ناميده شود.
8. ستون هاي استوار
هم دعائم الاسلام، و لائج الاعتصام. (خطبه 239)
خاندان محمد صلي الله عليه و آله تكيه گاه هاي اسلام و پناهگاه هاي آن هستند.
9. سخاوتمنداني اهل بيت
قد سئل : كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام و انتم احق به ؟فقال : اما الاستبداد علينا بهذا المقام و نحن الاعلون نسبا، و الاشدون برسول الله صلي الله عليه و آله نوطا، فانها كانت اثرة شحت عليها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس آخرين و الحكم الله. (خطبه 162)
سئوال شد: با ين كه شما از قوم خود به اين مقام خلافت سزاوار تريد، چگونه شد كه آن ها شما را از آن باز پس زدند؟حضرت فرمود: به زور گرفتن اين مقام از دست ما، با آن كه ما از نظر نسب بالاتر و پيوند خويشي ما به رسول خدا صلي الله عليه و آله بيشتر و استوارتر است، به اين سبب است كه خلافت امتيازي بود كه عده اي به آن آزمندي و زفتي نشان دادند و گروهي اهل بيت سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند و داور خداست .
10. تمجيد از اهل بيت
نحن افصح و انصح و اصبح. (حكمت 120)
ما فصيح تر و خيرخواه تر و خوشروتريم.
11. فرمان بردن از اولياي امر
ان اطعتموني فاني حاملكم ان شا الله علي سبيل الجنة، و ان كان ذا مشقُة شديدة و مذاقُة مريرة. (خطبه 156)
اگر شما مرا اطاعت كنيد من شما را به خواست خداوند به بهشت رهنمون مي كردم، اگر چه اين تلاش داراي مشقت سخت و طعم تلخي است .
12. وزير پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم -
انك تسمع ما اسمع، وتري ما اري، الا انك لست بنبي، و لكنك لوزير و انك لعلي خير. (خطبه 192)
خطاب پيامبر صلي الله عليه و آله به علي عليه السلام: تو مي شنوي آنچه را كه من مي شنوم و مي بيني آنچه را من مي بينم؛ ولي تو پيامبر نيستي، بلكه تو وزير من هستي و تو در مسير خير قرار گرفته اي.
13. خاموشي ستوده
هم عيش العلم، و موت الجهل. يخبركم حلمهم عن علمهم، و ظاهر هم عن باطنهم، و صمتهم عن حكم منطقهم. (خطبه 239)
آل محمد صلي الله عليه و آله حيات علم اند و مرگ جهل و ناداني، بردباري آنان خبر از علم آنان مي دهد و ظاهرشان از باطنشان و سكوت (پر معناي آنان) از حكمت هاي سخن آنان.
14. فضيلت خاندان رسول
في صفة اهل بيت عليه السلام: هم الذين يخبر كم حكمهم عن علمهم، و صمتهم عن منطقهم، و ظاهر هم عن باطنهم؛ لا يخالفون الدين و لا يختلفون فيه؛ فشهو بينهم شاهد صادق، و صامت ناطق. (خطبه 147)
آل محمد صلي الله عليه و آله هستند كه حكمشان (درباره واقعيات) خبر از علمشان مي دهد و سكوتشان از گفتارشان و آشكارشان از نهنشان. نه با دين مخالفت مي ورزند و نه در دين اختلافي با يكديگر دارند، پس دين در ميان آنان شاهدي است راستگو و ساكتي است گويا.
15. چراغي در تاريكي
مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة، يستضيء به من ولجها. (خطبه 187)
مثل من ميان شما مانند چراغ در تاريكي است آن كس كه به حيطه روشنايي آن داخل شود از نور آن برخوردار گردد.
16. امر اهل بيت
ان امرنا صعب مستصعب، لا يحمله الا عبد مومن امتحن الله قلبه للايمان. (خطبه 189)
قطعي است كه امرها (اهل بيت) سخت است و بس دشوار، آن را تحمل نمي كند مگر مؤ مني كه خداوند قلب او را براي ايمان آزمايش نموده است.
17. خواسته حضرت علي ـ عليه السّلام ـ
نسال الله منازل الشهدا، و معايشة السعدا، و مرافقُة الانبيا. (خطبه 23)
از خداوند، منزلت شهيدان و همزيستي با نيك بختان و همراهي با پيامبران را مسالت داريم.
18. خصايص اولياي خدا
ان اوليا الله هم الذين نظروا الي باطن الدنيا اذا نظر الناس الي ظاهرها، و اشتغوا باجلها اذا اشتعل الناس بعاجلها، فاماتوا منها ما خشوا ان يميتهم، و تركوا منها ما علموا انه سيتر كهم، و راوا استكثار غير هم منها استقلالا، و در كهم لها فوتا، اعدا ما سالم الناس و سلم ما عادي الناس! بهم علم الكتاب و به علموا، و بهم قام الكتاب و به قاموا، لا يرون مرجوا فوق ما يرجون، و لا مخوفا فوق ما يخافون. (حكمت 432)
قطعي است كه دوستان خداوند كساني هستند كه به باطن دنيا نگريستند، در حالي كه مردم معمولي به ظاهر آن نگاه مي كنند، اوليا الله به آخر دنيا (پس از مرگ) مي نگرند، در آن هنگام كه مردم به آنچه كه در دنيا به سرعت مي گذرد مي نگرند.
پس اوليا الله از اين دنيا ميراندند آنچه را كه ترسيدند، آنان را بميراند و رها كردند از دنيا آنچه را كه مي دانستند كه به زودي آنان را رها خواهد كرد و آنچه را كه ديگران افزون گرايي (تكاثر) مي ديدند، اينان آن را تمايل به ناچيز گرايي تلقي نمودند و آنچه را كه ديگران دريافت كردند اوليا الله آن را از دست دادن تلقي كردند و دشمن چيزي بودند كه مردم با آن سر آشتي داشتند و با چيزي آشتي بودند كه مردم آن را دشمن مي دانستند. به وسيله اوليا الله بود كه قرآن شناخته شد و با همين قرآن بود كه به علم دست يافتند و قرآن با آن برپا شد و خود آنان با قرآن قيام كردند آنان به فوق آنچه اميدوارند آمدي ندارند و از فوق آنچه از آن مي ترسند بيمي ندارند.
19. فضيلت علي جهت قبول سخن و امر رسول الله
لقد علم المتحفظون من اصحاب محمد صلي الله عليه و آله اني لم ارد علي الله و لا علي رسوله ساعُة قط. و لقد واسته بنفس في المواطن اليتي تنكص فيها الابطال، و تتاخر فيها الاقدام، نجدةُ اكرمني الله بها. (خطبه 197)
ياران امانتدار و نگهداران اسرار محمد صلي الله عليه و آله به طور قطع مي دانند كه من حتي ساعتي فرمان خدا و فرمان رسول خدا را رد نكرده ام . من در مواردي با جانم به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله ياري جدي نمودم كه دلاوران در آن موارد به عقب بر مي گشتند و گام ها پس مي گرديدند. اين شجاعت و دليري همان است كه خداوند به من عنايت فرمود و به وسيله آن مرا تكريم نموده است .
20. مثل آل محمد - صلي الله عليه و آله و سلم -
الا ان مثل ال محمد صلي الله عليه و آله كمثل نجوم السما؛ اذا خوي نجم طلعت نجم فكانكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع، و اراكم ما كنتم تاملون.@#@ (خطبه 100)
آگاه باشد و بدانيد كه مثل آل محمد صلي الله عليه و آله مانند مثل ستارگان آسمان است كه هرگاه ستاره اي نهان گردد، ستاره اي ديگر طلوع مي كند. پس گويي كه نعمت هاي خدا درباره شما كامل گرديده و آنچه را آرزو داشته ايد خداوند به شما نشان داده است .
21. عترت پيامبر
في توصيف عترة النبي صلوات الله عليهم : - هم ازمة الحق، و اعلام الدين و السنه الصدق، فانزلوهم باحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. (خطبه 87)
در توصيف خاندان محمد صلي الله عليه و آله فرمود: آنان زمامداران حق و پيشتازان دين و زبان هاي صدق اند، آنان را در بهترين و مناسب ترين مقام قرآني كه دارند تلقي نماييد و وارد شويد به آنان مانند ورود شتران تشنه به چشمه سارهاي گوارا.
22. دعوت به خدا
ناظر قلب البيب به يبصر امده، و يعرف غوره و نجده داع دعا، و راع رعي، فاستجيبوا للداعي، و اتبعوا الراعي. (خطبه 154)
انسان عاقل با چشم دل، غايت و هدف نهايي خود را مي بيند و فراز و نشيب و پايين و بالاي زندگي خود را مي شناسد، دعوت كننده را و پيروي كنيد از پيروي كنيد از پيشوايان.
23. رابطه علي ـ عليه السّلام ـ با پيامبر- صلي الله عليه و آله و سلم -
قد علمتم موضعي من رسول الله صلي الله عليه و آله بالقرابة القريبة و المنزلة الخصيصةُ. وضعني في حجره ... و ما وجد لي كذبُة في قول، و خطلة في فعل. (خطبه 192)
شما موقعيت و رابطه مرا با رسول خدا صلي الله عليه و آله از جهت خويشاوندي نزديك و مقام و منزلت اختصاصي مي دانيد، او مرا در اتاق خويش مي نشاند، آن حضرت صلي الله عليه و آله هيچ دروغي در سخن از من نشنيد و خطايي در كاري از من نيافت.
24. تشبيه خاندان رسالت
نحن النمرقُة الوسطي، بها يلحق التالي، و اليها يرجع الغالي. (حكمت 106)
ما خاندان رسالت همانند بالشي هستيم در ميانه (كه از دو سوي به آن تكيه مي كنند) آن كس كه وامانده سرانجام خود را به آن مي رساند و آن كس كه پيشي گرفته است عاقبت به سوي آن برمي گردد.
25. يگانگي امام با رسول
انا من رسول الله كالضوء من الضوء، و الذراع من العضد. (نامه 45)
يگانگي من با رسول خدا همچون نوري است روشني يافته از نوري ديگر و همچون يگانگي ساعد و بازو.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :