امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
1540
عصمت
1. حفظ در پناه خدا
انما الناس مع الملوك و الدنيا، الا من عصم الله. (خطبه 210)
مردم در حقيقت با شهرياران و دنيايند مگر آن كسي كه خدا او را حفظ كند.
2. نوعي از عصمت
من العصمة تعذر المعاصي. (حكمت 345)
ناتواني بر گناه خود نوعي عصمت است.
3. شايسته اهل عصمت
ينبغي لاهل العصة و المصنوع اليهم في السلامة ان يرحموا اهل الذنوب و المعصية. (خطبه 140)
شايسته است كه اهل عصمت و پاكي و كساني كه نعمت رستن از گناهان به آنان داده شده است، براي گناهكاران و نافرمانان دلسوزي كنند.
4. لغزش مردم
الناس منقوصون مدخولون الا من عصم اله، شائلهم متعنت و مجيبهم متكلف، يكاد افضلهم رايا يرده عن فصل رايه الرضا و السخط، و يكاد اصلبهم عودا تنكوه اللحظة، و تستحيله الكمة الواحدة! . (حكمت 343)
خرد مردم دستخوش خلل و كاستي است جز آن كسي كه خداوند مصونش ‍ بدارد، پرسش كننده آنان لجوج و مجادله گر است و پاسخ دهنده شان فضل فروش است ؛ آن كه در ميان آنان انديشه اش برتر و خوش فكر تر است، بسا كه به علت خشم و خشنودي از نظر درست خود باز مي گردد و خلاف حقيقت را اظهار مي كند و پابرجاترينشان با نگاهي از جا در مي رود و يك كلمه تهديد يا تطميع او را عوض مي كند.
5. موجبات عصمت
ان في سلطان الله عصمة لامركم . فاعطوة طاعتكم غير ملومة و لا مستكره بها. (خطبه 169)
در حاكميت خدا و رهبري حق نگاهداري كهر شما وجود دارد. پس از آن فرمان بريد، در حالي كه سرزنش شده و مجبور نباشيد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :