امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
571
آيا شخص 70 ساله مي تواند خواهرزاده خود را كه زن 50 ساله مي باشد از سر و سينه و صورت او ببوسد؟
نگاه به محارم و دست زدن به بدن آنها بدون قصد لذّت جايز است و با قصد لذّت جايز نيست هر چند 70 ساله باشند. تنها موردي كه جايز است تماس و نگاه با لذت انجام گيرد در مورد همسر است. (ر.ك تحرير الوسيله، ج2 كتاب النكاح، م18، ص243)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :