امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
612
دختر و پسر بر پدرخوانده يا مادر خوانده پس از رسيدن به سنّ بلوغ محرم هستند يا خير در صورتي كه جواب منفي باشد تكليف چيست؟
دختر بر پدرخوانده نامحرم است و پسر نيز بر زن نامحرم است و براي آنكه مشكل پيش نيايد اگر كودك را قبل از 2 سالگي بياورند اگر دختر است خواهر يا زن برادر يا مادر شوهر او را شير دهد به مقداري كه رضاع كامل شود اين دختر بر شوهر و پدر شوهر و برادر شوهر محرم مي گردد و اگر كودك پسر است خواهر يا زن برادر يا مادر زن قبل از 2 سالگي او را شير دهد به نحوي كه در رساله ذكر شده پسر به اين زن محرم مي گردد ـ راههاي ديگري نيز در اين مورد وجود دارد كه البته بهترين آن همين رضاع است. (ر.ك جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص434)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :