امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
596
پسري كه مادرش صيغه مردي شده است چطور مي تواند به مادر و خواهر و همسر مرد صيغه كننده محرم گردد؟
اگر مرد صيغه كننده دختري داشته باشد و دختر او را به عقد صحيح پسر ولو موقتاً درآورد مادر اين دختر و مادر بزرگ او (همسر و مادر مرد مذكور) بر او محرم مي شوند و اگر مادر مذكور شوهر نداشته باشد و اين پسر با مادر او ازدواج نمايد پس از دخول به مادر به دختران ونوه هاي آن مادر محرم مي گردد قابل دقت است كه يكي از اين دو راه قابل عمل است و هر دو را با هم نمي توان انجام داد. (ر.ك تحرير الوسيله، ج2، ص277)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :