امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
584
آيا زنها براي يكديگر نامحرم هستند يا نه؟
خانمها به يكديگر نامحرم نيستند ولي نگاه كردن به عورت يكديگر حرام مي باشد و بايد عورتين خود را از يكديگر بپوشانند و همچنين جايز نيست كه به قصد لذت به بدن يكديگر نگاه كنند. (ر.ك توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، م2436 و 2438)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :