امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
585
آيا ماندن در خانه اي كه دو نامحرم تنها در آن وجود دارد اشكال دارد؟ نماز خواندن در اين صورت چه حكمي دارد؟
امام خميني (ره): بودن مرد و زن نامحرم در جاي خلوت جايز نيست و احتياط در نماز نخواندن در آنجاست لكن اگر نماز خواند نمازش باطل نيست. (توضيح المسائل، م 889) .
آيت الله گلپايگاني: بودن مرد و زن در اطاقي كه كسي در آنجا نيست و كسي هم نمي تواند وارد شود حرام است و نمازشان هم در آنجا صحيح نيست.
ساير مراجع هم در اين خصوص نظراتي دارند كه مي توانيد با مراجعه به توضيح المسائل مرجع تقليد خود در باب مكان نمازگزار مطالعه فرماييد. (ر.ك توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، م889)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :