امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
638
لطفاً بفرماييد چگونه مي توان با فرد مؤنث محرم شد؟
به طور كلي محرميت از سه طريق ممكن است حاصل گردد: 1ـ نسب 2ـ رضاع 3ـ ازدواج .
در مورد نسب فرزند و نوه و نتيجه، فرزندان خواهر و برادر و فرزندان آنها، عمه و خاله، مادر و مادربزرگ پدري و مادري محرمند.
رضاع: اگر دختري قبل از دو سالگي از زن ديگري با شرايط معين شير بخورد آن دختر به تمام فرزندان آن زن محرم مي شود و نيز اگر پسري قبل از دو سالگي شير زن ديگري را بخورد به تمام دختران آن زن محرم مي شود.
ازدواج: با انجام عقد ازدواج با شرايط آن مرد و زن نامحرم با يكديگر محرم مي شوند كه اين عقد ممكن است موقت يا دائم باشد در عقد موقت تا مدت تمام نشده محرميت باقي است كه پس از پايان مدت در عقد موقت و انجام طلاق در عقد دائم محرميت بين زن و شوهر از بين مي رود. لازم به ذكر است كه با انجام عقد (چه موقت و چه دائم) مادر زن به داماد و عروس به پدر شوهر محرم مي شوند و اين محرميت دائمي است يعني پس از طلاق و پايان مدت هم باقي مي ماند. البته محرميت مادر زن به داماد و عروس به پدر شوهر در حد محرميت مادر و خواهر است كه نگاه و لمس و مو و بدن آنها (به غير از عورتين) بدون قصد لذت اشكال ندارد. شرايط رضاع و عقد موقت و دائم در رساله توضيح المسائل مذكور است مراجعه فرماييد. (ر.ك تحرير الوسيله، ج2، ص262)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :