امروز:
سه شنبه 2 آبان 1396
بازدید :
599
اين جانب در كارخانه اي كار مي كنم كه كارش آب ميوه گيري است تقاضا دارم بفرماييد من چه وظيفه اي در مقابل كارهاي نامشروع اين كارخانه دارم براي اينكه به ما دستور مي دهند در آب پرتقال آب مخلوط نماييم آيا به كار خود ادامه دهيم يا نه؟ (مقلد امام خميني (ره))
اگر مي دانيد كه در وقت فروش به عنوان آب پرتقال خالص فروخته مي شود بايد دست از اين كار برداريد و در غير اين صورت براي شما اشكالي ندارد. (ر.ك استفتائات امام (ره)، ج2، ص22، س58)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :