امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
540
آيا نيت در غسل ميت واجب است؟ اگر غسال نيت نكند،‌غسل ميت صحيح است؟
بلي ـ كسي كه ميت را غسل مي‌دهد، بايد نيت كند و قصد قربت داشته باشد يعني غسل را براي انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد، و اگر به همين نيت تا آخرِ غسل سوم باقي باشد كافي است و تجديد نيت در هر غسل لازم نيست ـ بنابراين اگر غسال در غسل ميت نيت نكند، غسل ميت باطل است. (ر.ك توضيح المسائل دوازده مرجع، م556).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :