امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
593
در چه مواردي به جاي غسل، ميت را بايد تيمم داد؟
اگر امكان غسل فراهم نباشد به جهت نبود آب يا له شدن بدن و... بايد تيمم داده شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م568).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :