امروز:
يکشنبه 29 مرداد 1396
بازدید :
513
اگر سدر و كافور نباشد يا در دسترس نباشد وظيفه چيست؟
سه غسل را با آب خالص انجام دهند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م554).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :