امروز:
جمعه 27 مرداد 1396
بازدید :
521
در غسل ميت آيا بايد به نظر مرجع تقليد غسال ميت غسل داده شود يا خود ميت؟
غسال بايد به وظيفه خود عمل كند. (ر.ك عروه الوثقي، ج1، ص250).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :