امروز:
پنج شنبه 30 شهريور 1396
بازدید :
508
كيفيت وضو گرفتن به شيوه‌ي ترتيبي و ارتماسي را اگر مي‌شود توضيح بفرمائيد؟
در وضوي ترتيبي واجب است اول صورت را، سپس دست راست را از آرنج به طرف نوك انگشتان و سپس دست چپ را به شيوه‌ي دست راست، بشوئيد و بعد سر را سپس پاي راست، بعد از آن هم پاي چپ را مسح كنيد. اما در وضوي ارتماسي بايد صورت و دستها را به قصد وضو، با مراعات شستن از بالا به پايين در آب فرو بريد، ليكن براي اينكه مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بايستي در شستن ارتماسي دست‌ها، قصد شستن وضويي، هنگام بيرون آوردن دستها از آب باشد و يا اينكه مقداري از دست چپ را، باقي گذارد، تا آن را با دست راست، ترتيبي بشويد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م236، 237، 245، 261)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :