امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
507
چه مواردي را بايد رعايت نمائيم تا وضوي ما صحيح باشد؟ به عبارتي شرايط صحت وضو را لطفاً بيان فرمائيد؟
شرايط صحيح بودن وضو سيزده چيز است:
1. آنكه آب وضو پاك باشد.
2. آنكه آب وضو مطلق باشد.
3. آنكه آب وضو مباح باشد.
4. آنكه ظرف آب وضو مباح باشد.
5. آنكه ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.
6. آنكه اعضاي وضو موقع شستن و مسح كردن، پاك باشد.
7. آنكه وقت براي وضو و نماز كافي باشد.
8. آنكه وضو به قصد قربت باشد.
9. آنكه وضو را به ترتيبي كه گفته شد به جا آورد.
10. آنكه كارهاي وضو را پشت سر هم انجام دهد يعني موالات را رعايت كند.
11. آنكه اعمال وضو را خود شخص انجام دهد.
12. آنكه استعمال آب براي او مانعي نداشته باشد.
13.آنكه در اعضاي وضو مانعي از رسيدن آب نباشد.
(ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ص59 الي 64 )
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :