امروز:
شنبه 1 مهر 1396
بازدید :
532
براي چه اعمالي بايد وضو بگيريم؟
براي شش چيز وضو گرفتن واجب است:
1. براي نمازهاي واجب غير از نماز ميت.
2. براي سجده و تشهد فراموش شده.
3. براي طواف واجب خانه‌ي كعبه.
4. اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد.
5. اگر نذر كرده باشد كه جائي از بدن را به خط قرآن برساند.
6. براي آب كشيدن قرآني كه نجس شده و... (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م316)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :