امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
522
چه چيزهايي وضو را باطل مي‌كند؟
هفت چيز است كه وضو را باطل مي‌كند:
1. بول
2. غائط
3. باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود.
4. خوابي كه به واسطه‌ي آن چشم نبيند و گوش نشنود.
5. چيزهايي كه عقل را از بين مي‌برد مثل ديوانگي و مستي و بيهوشي.
6. استحاضه زنان
7. كاري كه براي آن بايد غسل كرد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م323)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :