امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
498
آيا در سجده فقط بايد نوك انگشت شصت به زمين برسد و بقيه نرسد و آيا در مسح پا اگر انگشتان پا به غير از انگشت كوچك را لاك بزنيم مسح قبول است؟ و آيا سرمه چشم را براي وضو بايد كاملاً پاك كرد؟
1. نوك شصت پا بايد به زمين گذاشته شود و اما رسيدن نوك ساير انگشتان به زمين مانعي ندارد اگرچه واجب نيست.
2. بلي از سر هر يك از انگشتان كه مانع نداشته باشد مي‌توان تا مفصل پا مسح نمود.
3. بلي آنچه از سرمه كه در قسمت خارجي چشم قرار گرفته و مانع رسيدن آب به پوست مي‌شود بايد برطرف گردد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م 1062 و252 و239)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :