امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
559
در غسل ارتماسي و ترتيبي آيا لازم است قبل از غسل تمام بدن پاك باشد؟
در غسل ارتماسي بايد تمام بدن پاك باشد ولي در غسل ترتيبي پاك بودن تمام بدن لازم نيست. و اگر هر قسمتي را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد كافي است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م372 )
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :