امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
737
آيا ويژگي‌هاي مادرِ دختر در خواستگاري بايد مورد دقت قرار گيرد؟

به وقوع پيوستن هر امري و از جمله ازدواج در مجموعه اي از شرائط رخ مي دهد. براي كنترل شرائط و به سرانجام خوب رساندن آنها لازم است علاوه بر كنترل تك تك مسائل، هر مسأله را به نسبت كل ماجرا و شرائط حاكم سنجيد. ويژگيهاي مادر دختر از جهات مختلف حائز اهميت و قابل توجه است. كه بايد آن را با توجه به كل شرائط مد نظر قرار داد. برخي از جهات قابل توجه دربارة ويژگيهاي مادر دختر در زندگي عبارتند از:
1. وراثت: يكي از مهمترين مسائل در ملاكهاي انتخاب همسر اصالت خانوادگي است كه بخش عمده اي از آن اشاره به همين مسألة وراثت دارد. شكي نيست كه بسياري از ويژگيهاي اجداد و پدر و مادر با وراثت به فرد منتقل مي شود.
2. تربيت: محيط تربيتي و رشد هر فرد از مهمترين عوامل تاثير گذار در شكل گيري شخصيت فرد مي باشد در اين محيط تربيتي معمولاً مادر دختر بيشترين و نزديكترين ارتباط را با دختر دارد در نتيجه بيشترين تاثير در شكل گيري شخصيت او را ايفا مي كند.
3. عوامل تأثيدگذار پس از ازدواج: سومين نكته قابل توجه در مسأله مطرح شده ويژگيهاي اكتسابي مادر دختر است ممكن است مادري ويژگيهايي را در اثر شرائط محيطي، شناختي و... به دست آورده باشد كه گرچه به دختر منتقل نشده اما جداي از تاثير شخصيتي بتواند تاثير گذار در زندگي آيندة دختر باشد مثلاً اگر مادري روحية دخالت كردن در زندگي فرزندان را داشته باشد گرچه فرزندان اين ويژگي را نداشته باشند و حتي از آن ناراحت باشند ولي باز مسأله مي تواند مشكل ساز باشد.
در پايان: همانگونه كه در ابتدا اشاره شد شرائط ومسائل ازدواج و ملاكهاي انتخاب همسر را در عين اينكه بايد با دقت مورد توجه قرار داد اما نبايد به طور وسواس گونه و يا مستقل از ديگر شرائط بررسي شوند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوانان و انتخاب همسر، علي اكبر مظاهري، انتشارات پارسايان.
2. جوانان و تشكيل خانواده، مجموعه مقالات، انتشارات انجمن اولياء و مربيان.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :