امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
764
تاثير و نقش دين داري همسر را مقداري توضيح دهيد؟

ايمان در تمام ابعاد زندگي انسان مؤثر است در انتخاب همسر، ازدواج، تشكيل خانواده، تربيت فرزند، ارتباط با همسر و ديگر مسايل مربوط به خانه و خانواده كه جهت رعايت اختصار تنها به سه نكته كلي دربارة ايمان اشاره مي شود.
1. انسان موجودي است دو بعدي (جسماني – روحاني) كه اصالت انسان به بعد روحي و رواني اوست پس توجه به اين بعد وجودي انسان ضروري است و عدم توجه به آن مساوي است با بي توجهي به اصالت انساني خود.  ايمان و ارزشهاي ديني و اخلاقي تأمين كنندة نيازهاي روحي و رواني انسان است و با رعايت آن انسان به كمال خواهد رسيد. به همين جهت است كه انسان كامل از ديدگاه دين همان انسان با ايمان است. بنابراي در گام نخست براي انتخاب يك همسر مناسب علاوه بر ديگر معيارهاي لازم شرط ايمان يك معيار ضروري است انسان بايد با فردي ازواج كند كه به دو بعد وجودي خويش توجه كافي داشته باشد. اهميت مطلب اينجا ظاهر مي شود كه شريك زندگي انسان به علت سه ويژگي 1. طول مدت 2. گسترة تاثير 3. تاثير گذاري مستقيم نقش بسياري زيادي در موفقيت و كمال انسان ايفا مي كند به همين جهت است كه در ازدواج حضرت اميرالمومنين علي -عليه السلام- و فاطمه زهرا -سلام الله عليها- وقتي پيغمبر اكرم -صلي الله عليه و آله- از حضرت امير مي پرسد فاطمه(س) را چگونه يافتي مي فرمايند «نعم العون علي طاعه الله» خوب كمك كننده اي در مسير طاعت الهي است. اگر انسان خواستار رشد و كمال است لازم است در انتخاب همسر و همسفرش دقت نمايد.
2. دين، ايمان و پاي‌بندي به دستورات ديني پشتوانة اخلاق و ارزشهاي اخلاقي است. آن باورهاي قلبي انسانهاست كه فردي را متخلّق به اخلاق حميده همچون صداقت، امانت، حيا و پاكدامني، احترام به ديگران، دلسوزي و ديگر صفات پسنديده مي‌كند و از طرف ديگر همين پشتوانة ايمان است كه فرد را از رذايل اخلاقي همچون دروغ، كينه، تهمت، غيبت، سوءظن، حسد و نظاير آن باز دارد. و روشن است يك زندگي سالم و پر نشاط و با جوّي پر از شادي و اعتماد به يكديگر و داراي آرامش روحي و رواني چيزي جز اين نيست كه با رعايت اصول اخلاقي شكل بگيرد و با عدم توجه كافي به شرط ايمان كه پشتوانة اخلاق است، زندگي از آرامش و سلامت كافي برخوردار نخواهد بود. حداقل تاثير ايمان در زندگي و روابط زن و شوهر اين است كه اگر به هر دليلي همسر شخص با ايمان مورد پسند و مطلوب او واقع نشد هيچگاه مورد ظلم واقع نمي شود و حقوقش نايده گرفته نمي شود چون شخص با ايمان اهداف بلندي دارد كه گرچه با سختي اما مي تواند حقوق همراه نا خواسته اش را حفظ نمايد و زندگي را به كام او تلخ ننمايد و در اختلافات انساني ترين گزينه ها را انتخاب نمايد.
3. نكته سوم در واقع برگشت به همان نكته اول دارد ولي به علت اهميت مستقل ذكر مي شود. همانطور كه مال حلال زمينة رشد و كمال و سعادت را مي‌تواند فراهم كند و اثر وضعي خاصي دارد مال حرام نيز اثر معكوس دارد و مانع رشد معنوي انسان مي‌شود. چون علاوه بر اينكه حرام است يك دارد كه تناسبي با سعادت حقيقي وي ندارد. توجه به مال حلال و حرام نكته‌اي است كه در پرتو ايمان و رعايت دستورات ديني روشن مي‌شود كسي كه با مال حرام رشد كرده خواه ناخواه قدرت درك و دسترسي به بسياري از حقايق هستي را ندارد. بنابراين براي شناخت صحيح هستي و لذت بردن از امور معنوي و دستيابي به خوشبختي بايد با كسي ازدواج كرد كه از ايمان كافي براي رعايت حلال و حرام و دوري از مال حرام، برخوردار باشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. «روان‎شناسي رشد»، انتشارات سمت، نوشته دفتر همكاري حوزه و دانشگاه.
2. «همسران برتر»، از غلامعلي افروز، انتشارات انجمن اولياء و مربيان.
3. «اسلام و تعليم و تربيت»، از آيت‎الله ابراهيم اميني، انتشارات انجمن اولياء و مربيان.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :