امروز:
يکشنبه 10 ارديبهشت 1396
بازدید :
350
آيا نمازهاي مستحب تعداد مشخصي دارند؟ از بين اين نمازها چه نمازهائي بيشتر سفارش شده است؟
نمازهاي مستحبي زياد است و عدد مشخصي ندارد و به اين گونه نمازها نافله مي گويند و از بين نمازهاي مستحبي به خواندن نافله هاي شبانه روز بيشتر سفارش شده است که آن نمازها در غير روز جمعه سي و چهار رکعتند.
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :