امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
494
آيا نمازهاي مستحب تعداد مشخصي دارند؟ از بين اين نمازها چه نمازهائي بيشتر سفارش شده است؟
نمازهاي مستحبي زياد است و عدد مشخصي ندارد و به اين گونه نمازها نافله مي گويند و از بين نمازهاي مستحبي به خواندن نافله هاي شبانه روز بيشتر سفارش شده است که آن نمازها در غير روز جمعه سي و چهار رکعتند.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :