امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
508
وقت نوافل يوميه به چه صورتي است لطفا توضيح دهيد؟
نافله ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مي شود و وقت آن از اول ظهر تا موقعي که آن مقدار از سايه که بعد از ظهر پيدا مي شود، به اندازه دو هفتم شاخص شود، نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده مي شود و وقت آن تا موقعي است که آن مقدار از سايه شاخص که بعد از ظهر پيدا مي شود، به چهار هفتم برسد، وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتي که سرخي طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پيدا مي شود از بين برود، وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود، نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مي شود و وقت آن بعد از گذشتن از نصف شب به مقدار خواندن يازده رکعت نماز شب است، وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزديک اذان صبح خوانده شود.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :