امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
553
مغرب شرعي از چه زماني حاصل مي‌شود و نماز مغرب در چه زماني داخل مي‌شود؟
مغرب شرعي موقعي حاصل مي‌شود كه سرخي طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پيدا مي شود، از بين برود و از اين زمان است كه وقت نماز مغرب داخل مي‌گردد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م735)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :