امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
573
وقت مخصوص و مشترك نماز مغرب و عشاء را بفرمائيد از چه زماني شروع مي‌گردد؟
وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتي كه از مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز بگذرد، و وقت مخصوص نماز عشاء موقعي است كه به اندازه خواندن نماز عشاء به نصف شب مانده باشد كه اگر كسي تا اين موقع نماز مغرب را عمداً نخواند بايد اول نماز عشاء و بعد از آن نماز مغرب را بخواند و بنابراين بين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشاء، وقت مشترك نماز مغرب و عشاء است. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، م736)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :