امروز:
دوشنبه 2 اسفند 1395
بازدید :
377
اگر وقت نماز رسيده باشد ولي انسان تميز نباشد مثلاً يك هفته گذشته كه به حمام نرفته باشد آيا اول نماز را به جا آورد بهتر است يا به حمام برود و تميز شود؟
اگر لباس و بدن او پاك باشد نماز اول وقت بر حمام رفتن فضيلت و برتري دارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م751)
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :