امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
608
كسي كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد نماز را به چه صورتي بايد بخواند؟
بايد نماز را به نيت ادا بخواند ولي نبايد عمداً نماز را تا اين وقت تأخير بيندازد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م748)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :