امروز:
دوشنبه 9 اسفند 1395
بازدید :
391
كسي كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد نماز را به چه صورتي بايد بخواند؟
بايد نماز را به نيت ادا بخواند ولي نبايد عمداً نماز را تا اين وقت تأخير بيندازد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م748)
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :