امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
561
لطفاً مبطلات نماز را بيان فرماييد؟
دوازده چيز نماز را باطل مي‌كند: 1ـ آنكه در بين نماز يكي از شرط‌هاي آن از بين برود مثلاً در بين نماز بفهمد مكانش غصبي است. 2ـ آنكه در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روي ناچاري، چيزي كه وضو يا غسل را باطل مي‌كند پيش آيد. 3ـ از مبطلات نماز آن است كه مثل بعضي كساني كه شيعه نيستند دستها را روي هم بگذارد. 4ـ آنكه بعد از خواندن حمد آمين بگويد ولي اگر اشتباهاً يا از روي تقيه بگويد، نمازش باطل نمي‌شود. 5ـ آنكه عمداً يا از روي فراموشي پشت به قبله كند يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد. 6ـ آنكه عمداً كلمه‌اي بگويد كه از آن كلمه قصد معني كند اگر چه معني هم نداشته باشد. 7ـ آنكه در نماز با صداي بلند و عمدي بخندد. 8ـ آنكه براي كار دنيا عمداً با صدا گريه كند. 9ـ آنكه در نماز كاري كند كه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن. 10ـ خوردن و آشاميدن در نماز. 11ـ شك در ركعت‌هاي نماز دو ركعتي و سه ركعتي يا در دو ركعت اول نمازهاي چهار ركعتي. 12ـ آنكه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم يا زياد كند، يا چيزي را كه ركن نيست عمداً كم يا زياد نمايد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1126 و1156)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :