امروز:
چهار شنبه 4 اسفند 1395
بازدید :
343
اگر انسان در حالت نماز سر خود را برگرداند و سهواً باشد نمازش باطل است؟
اگر فقط سر خود را سهواً مقدار كمي از قبله برگرداند نماز او باطل نمي‌شود و اگر سر را به طرف راست يا چپ قبله برگرداند احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1131)
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :