امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
512
اگر انسان در حالت نماز سر خود را برگرداند و سهواً باشد نمازش باطل است؟
اگر فقط سر خود را سهواً مقدار كمي از قبله برگرداند نماز او باطل نمي‌شود و اگر سر را به طرف راست يا چپ قبله برگرداند احتياط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1131)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :