امروز:
پنج شنبه 7 ارديبهشت 1396
بازدید :
389
اگر شخص روزه‌دار در صف نماز جماعت باشد و غذايي به گلو و به دهانش بيايد چه بايد بكند؟
اگر داخل دهان باشد نبايد پايين بدهد بلكه بايد در حال نماز آن را خارج كند (با كمك دستمال و امثال آن) و اگر راهي جز شكستن نماز براي بيرون ريختن غذا ندارد شكستن نماز در اين مورد اشكال ندارد.
مطالب مرتبط :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
متن نظر :