امروز:
يکشنبه 1 اسفند 1395
بازدید :
352
اگر شخص روزه‌دار در صف نماز جماعت باشد و غذايي به گلو و به دهانش بيايد چه بايد بكند؟
اگر داخل دهان باشد نبايد پايين بدهد بلكه بايد در حال نماز آن را خارج كند (با كمك دستمال و امثال آن) و اگر راهي جز شكستن نماز براي بيرون ريختن غذا ندارد شكستن نماز در اين مورد اشكال ندارد.
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :