امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
550
اگر شخص روزه‌دار در صف نماز جماعت باشد و غذايي به گلو و به دهانش بيايد چه بايد بكند؟
اگر داخل دهان باشد نبايد پايين بدهد بلكه بايد در حال نماز آن را خارج كند (با كمك دستمال و امثال آن) و اگر راهي جز شكستن نماز براي بيرون ريختن غذا ندارد شكستن نماز در اين مورد اشكال ندارد.
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :