امروز:
چهار شنبه 29 شهريور 1396
بازدید :
616
گذاشتن مرده پيش از غسل و بعد از غسل در مسجد و شستن و غسل دادن ميت در حياط مسجد چه حكمي دارد؟
نهادن جسد ميت در مسجد پيش از غسل دادن اگر موجب سرايت نجاست و مستلزم هتك مسجد نباشد مانع ندارد و بعد از غسل دادن بي اشكال است و صحن مسجد اگر مسجد نباشد شستن و غسل دادن ميت در آنجا اگر مخالف با وقف نباشد و موجب هتك نشود اشكال ندارد. (ر.ک: توضيح المسائل دوازده مرجع، مساله 906).
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :