امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
587
قبلاً روستاي ما مسجد كوچكتري داشت بعداً به علت افزايش جمعيت آنرا تخريب نموده و بدون اجازه متولي وقف، بنائي جديد و بزرگ احداث كردند آيا حكم مسجد فقط به مكان قبلي صدق مي كند؟
اگر زمين مباحي را به قصد آنكه مسجد باشد به مسجد اضافه نموده اند حكم مسجد را دارد و اجازه متولي مسجد اثري ندارد بلي اگر زميني كه به مسجد اضافه شده موقوفه باشد لازم است ابتدا زمين به نحو شرعي اجاره شود و سپس داخل مسجد قرار گيرد، و در اين صورت قسمت موقوفه بعد از پايان اجاره حكم مسجد را ندارد. (ر.ک جامع المسائل آيت الله فاضل لنکراني، ج2، ص93، س280)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :