امروز:
چهار شنبه 4 اسفند 1395
بازدید :
432
آيا پولي را كه براي مسجد جمع آوري مي كنند مي توانند به روحاني مسجد كه مشغول انجام وظايف ديني در مسجد مي باشد به عنوان حق الزحمه داد؟
اگر پول را جهت كارهاي مسجد اعم از كارهاي عمراني و فرهنگي جمع آوري مي كنند اشكال ندارد و الاّ اگر براي مصرف خاصي باشد فقط بايد در همان مورد خاص صرف شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ص537، س423)
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :