امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
664
آيا پولي را كه براي مسجد جمع آوري مي كنند مي توانند به روحاني مسجد كه مشغول انجام وظايف ديني در مسجد مي باشد به عنوان حق الزحمه داد؟
اگر پول را جهت كارهاي مسجد اعم از كارهاي عمراني و فرهنگي جمع آوري مي كنند اشكال ندارد و الاّ اگر براي مصرف خاصي باشد فقط بايد در همان مورد خاص صرف شود. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ص537، س423)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :