امروز:
شنبه 28 مرداد 1396
بازدید :
515
بي وضو وارد مسجد شدن چه از روي ناچاري (عادت ماهانه) و يا از روي فراموشي آيا اشكالي دارد؟
وارد شدن بدون وضو به مسجد اشكال ندارد اما وارد شدن در مسجد در حال عادت ماهانه و يا جنابت حرام است. بلي اگر از روي فراموشي باشد و يا از دري بيايد و از درب ديگر بيرون رود و يا براي بيرون بردن چيزي از مسجد باشد و توقف در مسجد ننمايد اشكال ندارد. (ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م355 و استفتائات جديد امام خميني(ره)، ج1، س175 و176)
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :